ODLUKA o dodjeli stipendija Općine Barban

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13), članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija (Službene novine Općine Barban 29/2015.) i Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2017./2018.

I
Općina Barban u studentskoj godinu 2017./2018. dodijelit će ukupno 13 studentskih stipendija kako slijedi.
Pet stipendija studentima koji su primali stipendiju Općine Barban u studentskoj godini 2016./2017., a dostavili su dokaz o nastavku studija i prijepis ocjena te ostvaruju pravo na nastavak stipendiranja;
Elena Roce
Mauro Bulić
Tamara Batel
Nikolina Dobran
Hani Koroman

Šest stipendija studentima koji su ostvarili pravo na redovnu stipendiju temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
Filip Vale
Ariana Žudih
Eleonora Rojnić
Mario Pauletić
Stephani Jelčić
Petra Dobran

Dvije stipendije studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
Josip Tomo Licardo
Samona Broskvar

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Barban www.barban.hr.

KLASA: 604-01/17-01/7
URBROJ: 2168/06-18-01-20

Barban, 12. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus