ODLUKA o dodjeli potpora male vrijednosti

Na temelju članka 14. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 51/20) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21), Općinski načelnik Općine Barban dana 30. prosinca 2021. godine donosi

 

ODLUKU

o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

na području Općine Barban u 2021. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva, društvima koja su se prijavile na Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2021. godini, objavljen 17. prosinca 2021. godine, te koje su prošle postupak formalne provjere i ocjene projekta.

Članak 2.

U 2021. godini će se iz proračuna Općine Barban za potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva izdvojiti ukupno 20.000,00 kuna. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban otvoren je do 31. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

U razdoblju od 17. do 30. prosinca 2021. godine pristigle su tri (3) prijave na Javni poziv, te je nakon provedene provjere i ocjene projekata, na temelju Prijedloga za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban, dodijeljena financijska potpora kako slijedi:

 

Potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

MJERA: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA

Redni broj Naziv tvrtke Kratki opis investicije Ukupan broj bodova (max 120) Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Ivančica, obrt za pranje, sušenje i glačanje rublja Poboljšanje pružanih usluga 115 5.000,00 kn
2. Diro, obrt za čišćenje i uređenje okoliša Poboljšanje pružanih usluga 115 5.000,00 kn
3. Brgy, obrt za uređenje i održavanje bazena i okućnica Kupnja alata 105 5.000,00 kn

 

 

Članak 3.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

 

KLASA: 402-04/21-01/04
URBROJ: 2168/06-01-21-9
Barban, 30. prosinca 2021. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.

 

Dokument za preuzimanje u PDF obliku:

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva