Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Na temelju članka 16. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 5/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), načelnik Općine Barban dana 16. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
na području Općine Barban u 2022. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva, društvima i obrtima koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2022. godini, objavljen 6. srpnja 2022. godine, te koje su prošle postupak formalne provjere i ocjene projekta.

Članak 2.
U 2022. godini će se iz proračuna Općine Barban za potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva izdvojiti ukupno 50.000,00 kuna. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban otvoren je do 30. studenog 2022. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.
U razdoblju od objave Javnog poziva do 15. rujna 2022. godine pristigle su četiri (4) prijave na Javni poziv, te se nakon provedene provjere i ocjene projekata, na temelju Prijedloga za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban, dodijeljuju financijske potpore kako slijedi:

MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA
Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban

1.

Diro, obrt za čišćenje i uređenje okoliša Poboljšanje pružanih usluga

105

8.000,00 kn (1.061,78 €)

 

MJERA 2: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban

Thina, obrt za njegu i održavanje tijela, vl. Valentina Dminić Design manikerski stol s usisnim sistemom

115

8.000,00 kn (1.061,78 €)

MJERA 3: POTPORE ZA JAČANJE I RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA
Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban

1.

Folio d.o.o. Refundacija troškova praktičnog treninga (Studija izvodljivosti) i materijalnih troškova poslovanja

115

8.000,00 kn (1.061,78 €)

2.

Ivančica, obrt za pranje, sušenje i glačanje rublja Poboljšanje pružanih usluga

110

8.000,00 kn (1.061,78 €)

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Članak 3.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

 

KLASA: 402-04/22-01/03
URBROJ: 2163-12-01-22-9
Barban, 16. rujna 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.

Dokument za preuzimanje: