OBRASCI

PROSTORNO PLANIRANJE

UDRUGE

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

SOCIJALNA SKRB

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Subvencioniranje gradskog prijevoza za učenike

FINANCIJE

 Za izdavanje potvrde o stanju duga za sva potraživanja Općine Barban plaća se pristojba u iznosu od

  • 2,65 EUR / 20,00 HRK (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR1024070001800600009, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva).

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati. Procijenjeno vrijeme za obradu

  • 8 dana

Način predavanja zahtjeva

  • osobno putem pisarnice na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban
  • poštom na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban
  • emailom na: info@barban.hr

PREUZIMANJE OBRAZCA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun Općine Barban vraćaju se uplatiteljima, nakon dokumentiranog zahtjeva i provjere u poslovnim knjigama Općine Barban.

 

Pristojba

–        ne plaća se

 Procijenjeno vrijeme za obradu

–        8 dana

 
Način predavanja zahtjeva

– osobno putem pisarnice na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban
– poštom na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban
– emailom na: info@barban.hr

 

PREUZIMANJE OBRAZCA

ZAHTJEV ZA POVRAT SREDSTAVA

 

 

Upute za sve obrasce (osim prostornog planiranja):

Obrazac zahtjeva potrebno je isprintati (ili podignuti u službenim prostorijama Općine Barban), te ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac zahtjeva, uz sve odgovarajuće priloge dostaviti na sljedeću adresu: Općina Barban, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Barban 69, 52207 Barban, ili poslati putem e-maila na : info@barban.hr.

Uputa kod obrasca za prostorno planiranje:

Obrazac zahtjeva potrebno je isprintati (ili podignuti u službenim prostorijama Općine Barban), te ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac zahtjeva,  uz sve odgovarajuće priloge dostaviti na sljedeću adresu: Općina Barban, Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Barban 69, 52207 Barban, ili poslati putem e-maila na : info@barban.hr.