OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM 17.08.2018.

UZROK PREKIDA: radovi na održavanju mreže

DAN: 17.08.2018. (petak)

VRIJEME: od 10.00 do 13.00 sati

LOKACIJA: naselje Glavani