OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Vlastiti pogon

Barban, 09. srpnja 2020. godine

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA
OPĆINE BARBAN
O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

 

 

Obaviještavaju se svi mještani s područja Općine Barban, kako će Pula Herculanea d.o.o. besplatno izvršiti odvoz glomaznog komunalnog otpada u razdoblju od 03.08.-16.08.2020.godine.

 

Svaki korisnik ima pravo na odvoz maksimalno do 3 m3 glomaznog otpada, koji će biti odvezen na kućnom pragu, ali mora biti spreman na dostupnost kamionu.

 

Mole se stoga svi građani da Herculanei d.o.o. prijave potrebu za odvozom glomaznog otpada

najkasnije do 27.07.2020.godine

na tel. 052/541-597 ili na e-mail primjedbe@herculanea.hr poštom ili osobno na adresu Trg.1 Istarske brigade 14, Pula.

 

 

VLASTITI POGON

OPĆINE BARBAN

 

Glomazni otpad popis 08-2020