Obavijest

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban

 

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/15-02/75; URBOJ: 517-06-2-2-1-17-30 od 27. studenoga 2017. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban.

Za vrijeme trajanja objave nacrta dozvole javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr) biti omogućen uvid u nacrt dozvole.

Uvid u Nacrt okolišne dozvole traje od 05. do 20. prosinca 2017. godine, 13. ožujka 2017. godine u trajanju od 15 dana.

Primjedbe na nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka objave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dostavljaju se na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s pozivom na KLASU: UP/I-351-03/15-02/75 ili Istarske županije, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula ili elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr.

Obavijest o uvidu u nacrt dozvole objavit će se na internetskim stranicama Istarske županije i Općine Barban te na oglasnim pločama u sjedištu navedenih tijela.