OBAVIJEST

Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-01/08-01/82
Ur.br.: 2168/06-15-02-208
Barban, 26. siječanj 2015.

Sukladno odredbi članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III (Službene novine Općine Barban  br 19/12), Općina Barban objavljuje

 

OBAVIJEST O IZRADI
UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i
UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III

 

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III (Službene novine Općine Barban  br 19/12) pokreće se izrada :

– UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II
– UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III

Svi zainteresirani mogu dobiti detaljnije obavijesti u Općini Barban, Jedinstveni upravni odjel, Barban 69, svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na tel. 052/567 635 ili 052/567 638.

Ova obavijest biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Barban, na web stranici https://barban.hr/ i u dnevnom tisku Glas Istre.

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban