O B A V I J E S T

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda

O B A V I J E S T
U SVEZI PODNOŠENJA PRIJAVA ŠTETA UZROKOVANIH DUGOTRAJNOM SUŠOM NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA I DUGOGODIŠNJIM NASADIMA

Župan Istarske županije proglasio je 25. kolovoza 2015. godine za područje Općine Barban elementarnu nepogodu na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima uzrokovanu dugotrajnom sušom.

Građani i pravne osobe koji imaju zemljište na području Općine Barban mogu prijavu štete na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima podnijeti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda putem djelatnika općinske uprave Općine Barban (Barban 69, tel. 567-635), gdje mogu dobiti i potrebne obrasce i upute (potrebno je uz sebe imati podatak o brojevima katastarskih čestica na kojima se nalaze oštećene kulture i nasadi, svom OIB-u, te štednom ili tekućem računu).
Prijave se primaju od:

ponedjeljka 31. kolovoza 2015. godine, do
petka, 11. rujna 2015. godine


Prijave šteta mogu se prijaviti u Općini Barban, Barban 69, radnim danima i to:

– u ponedjeljak, srijedu, četvrtak i petak od 8,00 do 12,00 sati.
– u utorak od 15,00 do 17,00 sati,
Nadležna povjerenstva vršit će kontrolu prijavljenih šteta po svom izboru.