O B A V I J E S T – tehnički pregledi traktora

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 15.07.2021.

O B A V I J E S T

  

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi”

vršit će tehničke preglede traktora

iz područja Općine Barban u

petak, 16.07.2021. godine

u vremenskom periodu od 10.30 –13.00 sati

na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.