O B A V I J E S T

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 05.09.2018.

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u Valturi”
vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban
u ponedjeljak, 10.09.2018. godine
u vremenskom periodu od 9.00 –12.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.