NATJEČAJ

OPĆINA BARBAN
raspisuje

NATJEČAJ
ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Do zaključno 09. ožujka 2015. godine u Općini Barban zaprimaju se zahtjevi kandidata za dodjelu studentskih stipendija. U akademskoj godini 2014./2015. Općina Barban dodijeliti će 7 studentskih stipendija za darovite studente i 3 socijalne stipendije studentima sa područja Općine Barban.
Da bi kandidati udovoljili uvjetima stipendije za darovite studente, prosjek ocjena mora iznositi najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole, odnosno najmanje 3,50 iz prethodne godine redovnog studija za studente. O dodjeli socijalnih stipendija odlučit će se temeljem pristigle dokumentacije kandidata o plaćama svih zaposlenih članova obitelji, odnosno temeljem utvrđenog prihoda po članu obitelji.
Stipendije se daju kandidatima koji imaju stalno prebivalište na području Općine Barban. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635. Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji).
Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 18. veljače do 09. ožujka 2015. godine.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Preuzimanje zahtjeva:

ZAHTJEV za studentsku stipendiju 2015