Naknada umirovljenicima s niskim primanjima

Naknada umirovljenicima s niskim primanjima (božićnica)

 

Općina Barban će 2022. godine isplatiti godišnju naknadu umirovljenicima s niskim primanjima (božićnicu).

Naknada umirovljenicima s niskim primanjima može se omogućiti korisnicima s prebivalištem odnosno stalnim boravkom za strance ili osobe bez državljanstva na području Općine, čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna u mjesecu koji prethodi isplati ovoga prava.

Zahtjevi za naknadu se mogu preuzeti ili na internetskim stranicama Općine Barban ili u zgradiopćinske Uprave, na adresi Barban 74.

Zahtjevi s popratnom dokumentacijom će se zaprimati od 1. listopada do 27. prosinca 2022. godine.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi predani nakon 27. prosinca 2022. godine neće se razmatrati.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu umirovljenicima s niskim primanjima