Naknada (Božićnica) umirovljenicima s niskim primanjima

Općina Barban će 2023. godine isplatiti godišnju naknadu umirovljenicima s niskim primanjima (božićnicu) u visini od 70,00 eura.

Naknada umirovljenicima s niskim primanjima može se omogućiti korisnicima s prebivalištem odnosno stalnim boravkom za strance ili osobe bez državljanstva na području Općine, čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima ne prelazi iznos od 360,00 eura u mjesecu koji prethodi isplati ovoga prava.

Zahtjevi za naknadu se mogu preuzeti ili na internetskim stranicama Općine Barban ili u zgradi Općinske Uprave, na adresi Barban 69.

Zahtjevi s popratnom dokumentacijom će se zaprimati od 13.studeni do 27. prosinca 2023. godine.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi predani nakon 27. prosinca 2023. godine neće se razmatrati.

 

Preuzimanje:

Zahtjev-za-ostvarivanje-prava-na-naknadu-umirovljenicima-s-niskim-primanjima