Kontakt

Telefon:

052/567 635
052/567 638

Faks:
052/567 606

E-mail:
opcina-barban(at)pu.t-com.hr

Radno vrijeme

Uredovno radno vrijeme
PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK: 7,00 – 15,00.
UTORAK: 8,00 – 17,00.
PETAK: 7,00 – 14,00.

Rad sa strankama

PONEDJELJAK I PETAK: 8,00 – 10,00

UTORAK: 15,00 – 17,00

Dnevni odmor

10,00 – 10,30

**Napomene
U navedeno radno vrijeme sa strankama na raspolaganju je jedan referent ili pročelnica.
Stranke se primaju i po najavi na broj telefona: 052/567 635.
Načelnik prima stranke petkom od 18,00 do 21,00 uz prethodnu najavu na broj telefona 052/ 567 635.
Zaprimanje predmeta vrši se u uredovno radno vrijeme u uredu tajnice.