Konačne rezultate izbora za članove općinskog vijeća Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

KLASA: 013-03/17-01/2
URBROJ:2168706-16-02-20
Barban, 26. Svibnja 2017.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BARBAN

I.    Od ukupno 2.256 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.420 birača, odnosno 62,94%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.420 birača, odnosno 62,94%. Važećih listića bilo je 1.384, odnosno 97,46%. Nevažećih je bilo 36 listića, odnosno 2,54%.

II.    Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS    614    glasova    44,36%
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

Nositelj liste: DALIBOR PAUS
2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP    489    glasova    35,33%

Nositelj liste: DENIS KONTOŠIĆ
3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ    281    glasova    20,30%

Nositelj liste: ALEKSA VALE

III.    Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

Nositelj liste: DALIBOR PAUS

2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: DENIS KONTOŠIĆ

3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ALEKSA VALE

IV.    Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

dobila je 6  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    DALIBOR PAUS
2.    DALIBOR BILETIĆ
3.    TONI URAVIĆ
4.    DALIBOR FRANČULA
5.    DOROTHY GRGOROVIĆ
6.    RENATA PLIŠKO

2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
dobila je 5  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    DENIS KONTOŠIĆ
2.    MIRKO BULIĆ
3.    DEAN MAURIĆ
4.    VEDRAN ROJNIĆ
5.    IRENA JELČIĆ

3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    ALEKSA VALE
2.    EDI RADOLA

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
SUZANA RACAN STERN