Javni poziv

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA UPISANIM U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA ZA PRIJAVU  ŠTETA U POLJOPRIVREDI UZROKOVANIH DUGOTRAJNOM SUŠOM

 

Župan Istarske županije pokrenuo je postupak za utvrđivanje nastalih šteta zbog suše u poljoprivredi na području Istarske županije radi eventualnog proglašenja prirodne nepogode uzrokovane dugotrajnom sušom, ako za to budu ispunjeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( »Narodne novine«, br. 16/19.). Proglašenje prirodne nepogode na području jedinice lokalne samouprave preduvjet je za djelomičnu nadoknadu štete iz državnog proračuna i drugih izvora.

Štetu mogu prijaviti svi poljoprivredni proi­zvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika za parcele koje su upisane u ARKOD  na području Općine Barban, i  to putem popunjavanja i dostave Općini Barban obrasca PN (dakle, štete prema Zakonu ne mogu prijaviti, niti nadoknadu štete ostvariti  osobe koje nisu upisane u Upisnik poljoprivrednika).

Popunjeni Obrazac PM dostavlja se osobno u pisarnicu Općine Barban, Barban 69,   poštom na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na e-mail: info@barban.hr

najkasnije do 09.09.2022. godine

Obrazac PN dostupan je uz ovu objavu na web stranici Općine Barban, a može se dobiti i u pisarnici Općine Barban.

Prvu procjenu šteta na području Općine Barban vrši za to osnovano Općinsko povjerenstvo temeljem prijava prijavitelja odmah po isteku navedenog roka za prijavu.

Ukoliko temeljem podnesenih prijava na obrascima PN i prve procjene Općinskog povjerenstva budu postojali uvjeti za proglašenje elementarne nepogode, te ona bude proglašena od strane Župana Istarske županije,  svi oštećenici trebat će u roku koji bude zadan  novim pozivom Općine Barban podnijeti Općinskom povjerenstvu prijave šteta na propisanim  obrascima koji se odnose na  višegodišnje nasade odnosno na  obrtna sredstva.

 

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA U OPĆINI BARBAN

 

 

Preuzimanje obrasca PN:

OBRAZAC PN