Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Regulići

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

KLASA:350-01/23-01/12
URROJ: 2163-12-03/01-24-20

Barban, 04. travnja 2024.

 

 

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/23-01/12, URBROJ: 2163-12-01/01-24-18 od 3. travnja 2024. objavljuje se

 

 

Javna rasprava

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Regulići

 

 

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Regulići (u nastavku: Plan) traje od 9. travnja do 8. svibnja 2024. godine.

 

  1. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Regulići moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban: www.barban.hr.

 

  1. Javno izlaganje održat će se dana 15. travnja 2024. godine u prostorijama Općine Barban sa početkom u 14,00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

 

  1. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Regulići mogu se podnositi

– pismenim putem na naslov: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban,

– dostavom e-maila: info@barban.hr

– u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnica:

Doris Pužar

 

Preuzimanja:

Tekstualni dio:

Grafički dio: