JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG “PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE”:

 

Molimo sve mještane Općine Barban, kao i sve one koji promišljaju o njegovom razvoju da se sa svojim sugestijama uključe u izradu PUR-a te svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog “Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Analiza stanja” i Prijedlog Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Strategija razvoja dostave na jedan od slijedećih načina:

– putem elektronske pošte: opcina-barban@pu.t-com.hr
– poštom na adresu: Barban 69, 52 207 Barban
– osobnom dostavom u Općinu Barban svakog radnog dana
– od 1. veljače do 6. ožujka 2017. godine.

Privitci: