Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje je provedeno u trajanju od 18.05.2020. – 18.06.2020.

U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrte prijedloga Programa/Pravilnika/Odluke.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o davanju prava građenja
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o kupoprodaji zemljišta
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o oslobađanju od plaćanja kom. doprinosa
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija