Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu provedeno je u periodu od 22. listopada do 02. studenog 2018. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

 

OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o NACRTU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Općina Barban
Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Datum dokumenta 22. listopada 2018. godine
Verzija dokumenta 1.
Vrsta dokumenta Izvješće
Naziv općeg akta Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu akta Jedinstveni upravni odjel
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Da
https://barban.hr/nacrt-proracuna-opcine-barban-za-2019-godinu/
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u  razdoblju od 22.10. do 02.11.2018.  godine do 14 sati.                                                                                                   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja? Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu, nije dostavio ni jedan dionik
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove