Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na području Općine Barban za 2023. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na području Općine Barban za 2023. godinu
Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr
Vrijeme trajanja savjetovanja: 16. studenog 2022. – 16. prosinca 2022.
 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Cilj i glavne teme
savjetovanja

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Plana davanja koncesija na području Općine Barban za 2023. godinu

Redni broj

Naziv dionika (pojedinac, organizacija, institucija)

Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog

Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga

/

/

/

/

/

 

Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na području Općine Barban za 2023. godinu

Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove
Datum Izvješća: 22.12.2022.