Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

 

Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr

 

Vrijeme trajanja savjetovanja: 04. kolovoza 2022. – 03. rujna 2022.

 

 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Općina Barban, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

 

Cilj i glavne teme

savjetovanja

 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

 

Redni broj Naziv dionika (pojedinac, organizacija, institucija) Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog Tekst primjedbe/prijedloga Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga
 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

 

Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove
Datum Izvješća: 05.09.2022.