Izvješće o provedenom postupku prethodne provjere znanja

Klasa: 112-03/17-01/3
Ur.br.: 2168/06-17-02-15

 

Barban, 1. rujna 2017.

Povjerenstvo za provedbu oglasa na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao za radno mjesto: Viši stručni suradnik za gospodarstvo,poduzetništvo i razvojne projekte, dana 01. rujna 2017. utvrđuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Temeljem čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) na prethodnu provjeru znanja pozvani su kandidati čije su prijave pravodobne i potpune te zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa:

Prethodna provjera znanja održana je 30. kolovoza 2017. s početkom u 9,00 sati.
Nakon uvida u osobne iskaznice kandidata utvrđeno je da su prethodnoj provjeri znanja pristupili: Doris Frančula, Suzana Dobran i Žilbert Zubenica.

Sljedeći kandidati nisu pristupili provjeri znanja te se smatra da su povukli prijave na oglas:

R. BR.

IME I PREZIME

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

Jasna Medić

2.

Ana Miljavac

3.

Ksenija Batelić

4.

Tijana Celija

5.

Aleksandra Marinović

Nakon provedenog pisanog testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

IME I PREZIME

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

Doris Frančula

+

58

9,67

DA

2.

Suzana Dobran

+

58,5

9,75

DA

3.

Žilbert Zubenica

+

30

5

DA

 

Nakon provedenog usmenog testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

IME I PREZIME

KOMUNIKATIVNOST

OPĆI DOJAM

BROJ BODOVA

1.

Doris Frančula

jako dobro

jako dobro

10

2.

Suzana Dobran

jako dobro

jako dobro

10

3.

Žilbert Zubenica

zadovoljavajuće

zadovoljavajuće

4

*komunikativnost i opći dojam ocjenjuju se kao:loše, zadovoljavajuće, dobro ili jako dobro

Nakon provedene prethoodne provjere znanja povjerenstvo utvrđuje sljedeću rang listu:

R. BR.

IME I PREZIME

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

Suzana Dobran

19,75

2.

Doris Frančula

19,67

3.

Žilbert Zubenica

9

 

Povjerenstvo:

Danijela Kontošić
Vlado Kožljan
Grozdana Dobran