Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Općina Barban provela je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o sljedećim aktima:

  • Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
  • Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača
  • Nacrt prijedloga Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban

Niže prilažemo izvješća o provedenom savjetovanju za svaki pojedini akt.