Izvješća o provedenim javnim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću

Izvješća o provedenim javnim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću:

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:
Nacrt prijedloga Odluke visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Barban
Vrijeme trajanja savjetovanja: 24.studenog 2023. – 9.prosinca 2023.

Preuzmi dokument: Izvješće o provedenom savjetovanju _ Odluka o paušalnim porezima

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:
Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Barban i prijedlog odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Barban.
Vrijeme trajanja savjetovanja: 10.studenog 2023. – 9.prosinca 2023.

Preuzmi dokument: Izvješće o provedenom savjetovanju_Odluka o porezima i Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak