Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci III“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci III“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

 

Dokumentacija:

Obrazac za primjedbe_UPU III

I_ODREDBE ZA PROVEDBU

II_OBRAZLOŽENJE

III_GRAFIČKI DIO