Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci II“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci II“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Dokumentacija:

Obrazac za primjedbe_UPU II

I_ODREDBE ZA PROVEDBU

II_GRAFIČKI DIO

III_OBRAZLOŽENJE