Izdavanje potvrde o stanju duga

 

Izdavanje potvrde o stanju duga za sva potraživanja Općine Barban u svrhu sudjelovanja na javnim natječajima.

Pristojba

  • 20,00 Kn (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR1024070001800600009, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva).

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu

  • 8 dana

Način predavanja zahtjeva

  • osobno putem pisarnice na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban
  • poštom na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban
  • emailom na: info@barban.hr