XI. memorijal Petra Stankovića „Barban u srcu“, Barban 29. – 30. travnja 2021.

Pozivamo vas na XI. memorijal Petra Stankovića „Barban u srcu“ koji će se održati 29. i 30. travnja, a u sklopu kojega će 29. travnja biti predstavljan 8. svezak Barbanskih zapisa te održano 6 izlaganja, a 30. travnja predstavljen zbornik Župna crkva sv. Nikole u Barbanu i održano 7 izlaganja. Sukladno epidemiološkim prilikama i mjerama, skup je zatvoren za širu javnosti, no svi zainteresirani mogu ga popratiti od 18 do 21 sat putem Zoom aplikacije na nižem linku.

 

Link za pristup u četvrtak, 29. travnja u 18.00:

 

XI. MEMORIJAL PETRA STANKOVIĆA „BARBAN U SRCU“ – četvrtak 29. travnja 2021.

Meeting ID: 939 6251 9230
Passcode: 418959

 

Link za pristup u petak, 30. travnja u 18.00:

 

XI. MEMORIJAL PETRA STANKOVIĆA „BARBAN U SRCU“ – petak, 30.travnja 2021.

Meeting ID: 934 1304 8460
Passcode: 376006

Meeting ID: 934 1304 8460
Passcode: 376006

 

 

Dokumenti za preuzimanje:

Program 2021. – XI. Memorijal Petra Stankovića „Barban u srcu“