Istraživanje transparentnosti proračuna

Općina Barban osvojila maksimalan broj bodova u istraživanju transparentnosti proračuna

Priznanje za transparentnost općinskog proračuna (dokument za preuzimanje u PDF obliku)