Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2021./2022.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti
 

KLASA: 604-01/21-01/04
URBROJ: 2168/06-01-21-16

Barban, 22. studenog 2021. godine
Na temelju članka 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za akademsku godinu 2021./2022.

 

1. U roku za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2021./2022. od 3. studenog do 17. studenog 2021. godine zaprimljeno je ukupno jedanaest (11) prijava za redovnu studentsku stipendiju i jedna (1) prijava za stipendije prema socijalnim kriterijima.
2. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je sljedeću rang listu (primjenom kriterija više godine studija i ostvarenih bodova):

 

R.BR.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

KRITERIJI

UKUPAN BROJ BODOVA

Uspjeh prethodnih godina

Deficitarna zanimanja

Dodatni kriteriji

1.

2105

Universita degli studi di Trieste, Ingegneria Elettronica e Informatica,
1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,95
Bodovi = 20

5

/

25

2.

2111

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Elektrotehnika, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,72
Bodovi = 18

5

/

23

3.

 2102

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Računarstvo, Profil: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi,
2. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,13
Bodovi =  17

5

/

22

4.

2107

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Građevinarstvo, Modul: Konstrukcije, 2. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 3,55
Bodovi = 16

5

/

21

5.

2112

Tehnički fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Računarstvo,
2. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,55
Bodovi = 16

5

/

21

PRIJAVE KOJE NISU USPJELE OSTVARITI PRAVO NA STIPENDIRANJE (rang lista primjenom kriterija više godine studija i ostvarenih bodova)

6.

2110

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,48
Bodovi = 16

5

/

21

7.

2101

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
2. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,32
Bodovi = 19

/

/

19

8.

2103

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,
Studij: Integrirani sveučilišni Učiteljski studij, 4. godina

Opći uspjeh = 4,27
Bodovi = 18

/

/

18

9.

2104

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo,
4. godina

Opći uspjeh = 4,13
Bodovi = 17

/

/

17

10.

2109

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Upravni studij, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,58
Bodovi = 16

/

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

11.

2108

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Kultura i turizam,
3. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,86
Bodovi = /

/

/

/

3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je sljedeću rang listu za stipendije prema socijalnim kriterijima:

 

R.BR.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

KRITERIJI

UKUPAN BROJ BODOVA

Uspjeh prethodnih godina

Deficitarna zanimanja

Dodatni kriteriji

Socijalni kriteriji

1.

2106

Conservatorio di musica Giuseppe Tartini – Trieste, Canto (solo pjevanje),
1. godina prediplomskog studija

Opći uspjeh = 4,64
Bodovi = 17

/

/

10

27

Sukladno članku 11. Pravilnika, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog liste za dodjelu stipendija u roku od pet (5) dana od dana objave liste, odnosno do 26. studenog 2021. godine.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnik:
Vlado Kožljan, v.r.

 

Preuzimanje dokumenta u PDF formatu