OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

 

KLASA:  013-02/21-01/01
URBROJ: 2168/06-05-21-8
Barban, 16. travnja 2021.

 

OBAVIJEST

 

 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban  obavještava građane da je dolazak u prostorije Općine Barban  radi ovjere očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove općinskog vijeća i kandidata za općinskog načelnika  u periodu od
17. travnja do 23. travnja potrebno  prethodno najaviti na broj telefona  091 1576 458.

 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

 

Predsjednica
Suzana Racan Stern  v.r.