Radna tijela Općinskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanje

  1. Dorothy Zenzerović, predsjednik
  2. Irena Jelčić, član
  3. Aleksa Vale, član

Mandatno povjerenstvo

  1. Renata Pliško, predsjednik
  2. Aleksa Vale, član
  3. Vedran Rojnić, član

Odbor za Statut, Poslovnik i druge akte

Komisija za proračun, financije i gospodarstvo

Komisija za predstavke i pritužbe građana

Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i turizam

Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Komisija za dodjelu općinskih nagrada i priznanja

Komisija za praćenje Ugovora za držanje konja

Vijeće za dodjelu koncesije za pomorsko dobro

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Komisija za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Komisija za općinske granice

Komisija za vinsku cestu i vinske manifestacije