Radna tijela Općinskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanje

1. Mirko Bulić, predsjednik
2. Aleksa Vale, član
3. Vedran Rojnić, član

Mandatno povjerenstvo

1. Nenad Radola, predsjednik
2. Irena Jelčić, član
3. Milan Mirković, član

Odbor za Statut, Poslovnik i druge akte

1. Mirko Bulić, predsjednik
2. Denis Poljak, član
3. Aleksa Vale, član
4. Denis Vale, član
5. Igor Ljubić, član

Komisija za proračun, financije i gospodarstvo

1. Dean Maurić, predsjednik
2. Igor Ljubić, član
3. Vedran Rojnić, član
4. Aleksa Vale, član
5. Denis Poljak, član

Komisija za predstavke i pritužbe građana

1. Milan Mirković, predsjednik
2. Vedran Rojnić, član
3. Nenad Radola, član

Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i turizam

1. Nenad Radola, predsjednik
2. Sanja Koroman, član
3. Vedran Rojnić, član
4. Denis Vale, član
5. Igor Ljubić, član

Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb

1. Irena Jelčić, predsjednik
2. Denis Vale, član
3. Sanja Koroman, član
4. Nenad Radola, član
5. Dean Maurić, član

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

1. Igor Ljubić, predsjednik
2. Mirko Bulić, član
3. Milan Mirković, član
4. Edi Radola, član
5. Irena Jelčić, član

Komisija za dodjelu općinskih nagrada i priznanja

1. Nenad Radola, predsjednik
2. Igor Ljubić, član
3. Denis Poljak, član

Komisija za praćenje Ugovora za držanje konja

1. Nenad Radola, predsjednik
2. Aleksa Vale, član
3. Edi Radola, član

Vijeće za dodjelu koncesije za pomorsko dobro

1. Aleksa Vale, predsjednik
2. Milan Mirković, član
3. Dean Maurić, član
4. Istarska županija, član
5. Lučka kapetanija Pula, član

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

1. Vedran Rojnić, predsjednik
2. Edi Radola, član
3. Mirko Bulić, član

Komisija za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

1. Denis Poljak, predsjednik
2. Mirko Bulić, član
3. Dean Maurić, član
4. Nenad Radola, član
5. Edi Radola, član

Komisija za općinske granice

1. Denis Vale, predsjednik
2. Nenad Radola, član
3. Aleksa Vale, član

Komisija za vinsku cestu i vinske manifestacije

1. Denis Vale, predsjednik
2. Denis Poljak, član
3. Nenad Radola, član