Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica:
Danijela Kontošić
Kontakt: danijela@barban.hr

Referent za administrativne poslove i komunalno gospodarstvo:
Grozdana Dobran
Kontakt: opcina-barban@pu.t-com.hr

Vlastiti pogon

Upravitelj vlastitog pogona:
Aldo Osip
Kontakt: aldo@barban.hr

Referent – ekonom:
Elis Pinter
Kontakt: opcina-barban@pu.t-com.hr

Komunalni radnici:
Davor Lazar
Omer Dorić
Mijo Mikleušević

KONTAKT

Telefon:

052/567 635
052/567 638

Faks:

052/567 606

Email:

opcina-barban@pu.t-com.hr

Radno vrijeme

Uredovno radno vrijeme
PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK:7,00 – 15,00
UTORAK: 8,00 – 17,00
PETAK: 7,00 – 14,00

Rad sa strankama
PONEDJELJAK I PETAK: 8,00 – 10,00
UTORAK: 15,00 – 17,00

Dnevni odmor
10,00 – 10,30

**Napomene
U navedeno radno vrijeme sa strankama na raspolaganju je jedan referent ili pročelnica.
Stranke se primaju i po najavi na broj telefona: 052/567 635.
Načelnik prima stranke  uz prethodnu najavu na broj telefona 052/ 567 635.
Zaprimanje predmeta vrši se u uredovno radno vrijeme u uredu tajnice.