Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022.-2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                   

Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti

 

KLASA: 604-01/22-01/06
URBROJ: 2163-12-06-22-6
Barban, 20. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 8. Natječaja za dodjelu stipendija OTP banke od 1. prosinca 2022. godine (KLASA: 604-01/22-01/06, URBROJ: 2163-12-01-22-2) utvrđuje se

Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija OTP banke
za akademsku godinu 2022./2023.

 

I.

Općina Barban za akademsku godinu 2022./2023. dodjeljuje 3 stipendije OTP banke.
Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija i diplomskih specijalističkih stručnih studija.

II.

U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022./2023. od 1. prosinca do 15. prosinca 2022. godine zaprimljene su ukupno tri (3) prijave za stipendiju OTP banke za akademsku godinu 2022./2023.

Prednost na listi imaju studenti koji ostvaruju jedan i/ili više socijalnih kriterija, bez obzira ako su ukupno ostvarili manji broj bodova od ostalih studenata koji ne ostvaruju socijalne kriterije.

U slučaju kada dva ili više studenta ostvaruju jednak broj bodova, prednost na listi za dodjelu stipendija ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju (prosjek ocjena), a ako su kandidati ostvarili isti uspjeh, prednost ima student koji je upisao višu godinu studija. Ako su kandidati i dalje izjednačeni, prednost ima student po osnovi deficitarnosti zanimanja.
Nakon pregledane dokumentacije utvrđeno je da tri pristigle prijave ne ostvaruju socijalne kriterije, a ostvaruju jednak broj bodova, te se rangiraju sukladno članku 9. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban.
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je sljedeću rang listu:

 

/

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

BODOVANJE POSEBNIH KRITERIJA

UKUPAN BROJ BODOVA

Opći uspjeh

Deficitarnost zanimanja

Socijalni kriteriji

Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

Sportaši

Posebne prilike

1.

5123

Fakultet ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Kultura i turizam, 1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 3,93
Bodovi = 10

/

/

/

/

/

10

2.

5121

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Integrirani sveučilišni Učiteljski studij,
5. godina

Opći uspjeh = 3,86
Bodovi = 10

/

/

/

/

/

10

3.

5122

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
5. godina

Opći uspjeh = 3,86
Bodovi = 10

/

/

/

/

/

10

 

III.

S obzirom na zaprimljene tri prijave za dodjelu stipendija OTP banke, predlaže se dodjela stipendije svim studentima s ovog Prijedloga rang liste.
Sukladno članku 15. Natječaja, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija OTP banke u roku od osam dana od dana objave liste, odnosno do 28. prosinca 2022. godine.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodjeli stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022./2023.

PROČELNIK
Vlado Kožljan

 

Prilog za preuzimanje:

Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022.-2023.