POZIV

POZIV svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu
Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08.i 136/12.), općinski načelnik Općine Barban upućuje

POZIV

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, sa sjedištem na području Općine Barban, da zaključno do 15. rujna 2014.godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban svoje Prijedloge programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu (adresa: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban).

Prijedlog programa iz točke I. mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o proračunu (NN RH br. 87/08. i 136/12.) i mora sadržavati:

1. Financijski plan za 2014. godinu

  1. Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine (prihodi i izdaci)
  2. Program aktivnosti za 2015. godinu s prijedlogom financiranja (specifikacija po izvorima financiranja i pozicijama rashoda) i obrazloženjem

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Barban za 2015. godinu, u razmatranje će se uzeti samo potpuni i na vrijeme pristigli prijedlozi programa.
Obrasci za podnošenje prijedloga programa mogu se skinuti na općinskoj službenoj stranici www.barban.hr

Klasa: 400-06/14-01/16
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 26. kolovoz 2014.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv korisnicima proračunskih sredstava za 2015

Prijavnica za program javnih potreba udruga 2015

Upute za izradu proračuna i financijskih planova 2015