FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Godišnja financijska izvješća Općine Barban za 2016. godinu