FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Godišnja financijska izvješća Općine Barban za 2016. godinu