Upute za sve obrasce (osim prostornog planiranja):

Obrazac zahtjeva potrebno je isprintati (ili podignuti u službenim prostorijama Općine Barban), te ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac zahtjeva, uz sve odgovarajuće priloge dostaviti na sljedeću adresu: Općina Barban, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Barban 69, 52207 Barban, ili poslati putem e-maila na : info@barban.hr.

Uputa kod obrasca za prostorno planiranje:

Obrazac zahtjeva potrebno je isprintati (ili podignuti u službenim prostorijama Općine Barban), te ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac zahtjeva,  uz sve odgovarajuće priloge dostaviti na sljedeću adresu: Općina Barban, Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Barban 69, 52207 Barban, ili poslati putem e-maila na : info@barban.hr.