OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Jedinstveni upravni odjel      

Klasa: 350-01/14-01/7
Ur.br.: 2168/06-14-02-5
Barban, 10. srpnja 2014.

 

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje

 

OBAVIJEST O IZRADI

Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

 

Općinsko vijeće Općine Barban je na 10. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2014. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera mogu se dobiti na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na telefon 052/567 635

Pročelnica:
Danijela Kontošić