OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U GEODETSKI ELABORAT

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 363-04/18-01/01
Ur.broj:2168/06-01-20-20
Barban, 23. srpnja 2020. godine

OBAVIJEST

O JAVNOM UVIDU U GEODETSKI ELABORAT

Javni uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste Gorica – Sutivanac održat će se u prostorijama Općine Barban 28.07.2020. godine (utorak), u vremenu od 16.00 do 17.00 sati.

 

Izlaganje će održati ovlašteni inženjer geodezije

Dean Palin, mag.ing.geod.et geoinf.

 

Zbog trenutne situacije s virusom Covid-19 molimo zainteresirane za prisustvovanje Javnom izlaganju da se prethodno telefonski najave na broj telefona Općine Barban 052/567-635 ili broj geodetskog inžinjera Gorana Kaurića 098/313-750.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus