OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Vlastiti pogon

Barban, 15. rujna 2021. godine

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

OPĆINE BARBAN

O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

 

Obaviještavaju se svi mještani s područja Općine Barban, kako će Pula Herculanea d.o.o. besplatno izvršiti odvoz glomaznog komunalnog otpada u razdoblju od 18.10.-30.10.2021.godine.

Svaki korisnik ima pravo na odvoz maksimalno do 3 m3 glomaznog otpada, koji će biti odvezen na kućnom pragu, ali mora biti spreman na dostupnost kamionu.

Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, biorazgradivog otpada, elektronskog otpada, mješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet.

Mole se stoga svi građani da Pula Herculanei d.o.o. prijave potrebu za odvozom glomaznog otpada

 

najkasnije do 09.10.2021.godine na tel. 052/541-597,

od ponedjeljka do subote, od 7.00 do 13.30 sati

ili na e-mail primjedbe@herculanea.hr

 

 

VLASTITI POGON
OPĆINE BARBAN