JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine k.č. 676/37 k.o. Rakalj
u naselju Manjadvorci
putem prikupljanja pisanih ponuda

 

Dokument možete preuzeti ovdje: JAVNI NATJEČAJ