JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske” br. 153/13 – dalje u tekstu ZPU) te Zaključka Načelnika Općine Barbanod 12. kolovoza 2014.godine, Klasa: 350-01/14-01/7, Urbroj: 2168/06-14-02-7, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban kao Nositelj izrade, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera započinje 22. kolovoza 2014. godine i trajedo 20. rujna 2014. godine.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera, u vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 02.rujna (utorak) 2014. godine u 13.00 satiu prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.

Pravo na sudjelovanje imaju javnopravna tijela koja mogu dostaviti mišljenja na Prijedlog plana te ostali sudionici koji mogu prijedloge i primjedbe u pisanom obliku uputiti na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, u elektroničkom obliku na adresu: opcina-barban@pu.t-com.hr ili upisom u knjigu primjedbi koja će biti izložena tijekom javnog uvida zaključno do 20. rujna 2014. godine.

 

Klasa:350-01/14-01/7
Ur.br.: 2168/06-14-02-10

 Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel