Javna rasprava – Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), općinski načelnik Općine Barban objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom

Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

1. Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađenom od strane tvrtke Eko-Adria d.o.o., sa sjedištem u Puli, Boškovićev uspon 16, trajat će od 23. veljače do 27. ožujka 2017. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljena je na oglasnoj ploči Općine Barban te na službenoj internetskoj stranici Općine Barban (www.barban.hr ).

2. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se do kraja javnog uvida upisati u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, odnosno na e-mail adresu opcina-barban@pu.t-com.hr

4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir.

Klasa: 351-01/17-01/3
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Barban, 23. veljače 2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

Dokument za preuzimanje:
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine