Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.

Općina Barban provela je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o dokumentu „Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.“ Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u periodu od 5. ožujka do 19. ožujka 2021. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o dokumentu „Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.“, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

 

S obzirom na širok opseg uključivanja svih dostupnih lokalnih dionika u turizmu tijekom izrade Strategije kroz anketiranje i telefonsko intervjuiranje s većim brojem pitanja koja se odnose na najvažnije elemente Strategije te održanu fokus grupu, savjetovanje s javnošću trajalo je  iznimno kraće, 15 dana. Rok od 15 dana uvjetovan je i rokovima podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu unutar Podmjere 7.1. iz koje je financirana izrada predmetne Strategije.

 

U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Strategiju razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću