Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenog 2014. godine donijela…

POZIV

POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA…

Izvješće o javnoj raspravi

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Puntera – Izvješće…

JAVNI NATJEČAJ

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine…

POZIV

POZIV svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih…

JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne…

OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja dijela naselja…

NATJEČAJ

Na temelju članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N.…

Objava javnog poziva

Objava javnog poziva u lokalnom glasilu radi obilježavanja granica…

I Z V J E Š Ć E O REZULTATIMA GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNA…