Izvještaji proračuna

Općina barban objavila je izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. sijećanj 2014. – 31. prosinac 2014.

 

Preuzimanje dokumenta u PDF formatu

NATJEČAJ

OPĆINA BARBAN
raspisuje

NATJEČAJ
ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Do zaključno 09. ožujka 2015. godine u Općini Barban zaprimaju se zahtjevi kandidata za dodjelu studentskih stipendija. U akademskoj godini 2014./2015. Općina Barban dodijeliti će 7 studentskih stipendija za darovite studente i 3 socijalne stipendije studentima sa područja Općine Barban.
Da bi kandidati udovoljili uvjetima stipendije za darovite studente, prosjek ocjena mora iznositi najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole, odnosno najmanje 3,50 iz prethodne godine redovnog studija za studente. O dodjeli socijalnih stipendija odlučit će se temeljem pristigle dokumentacije kandidata o plaćama svih zaposlenih članova obitelji, odnosno temeljem utvrđenog prihoda po članu obitelji.
Stipendije se daju kandidatima koji imaju stalno prebivalište na području Općine Barban. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635. Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji).
Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 18. veljače do 09. ožujka 2015. godine.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Preuzimanje zahtjeva:

ZAHTJEV za studentsku stipendiju 2015

TEČAJ IZOBRAZBE

OPĆINA BARBAN u suradnji s DIOPTER-OTVORENIM UČILIŠTEM organizira tečaj izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za:

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski)

U ovaj modul spadaju:

– OPG i drugi poljoprivrednici (podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo)

– tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, d.d., d.o.o., zadruge (podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo)

 

Cilj tečaja je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

Rok za polaganje ispita je 26.11.2015.

Trajanje izobrazbe: 15 sati + ispit
Datumi izobrazbe: 16.2, 17.2, 18.2., 20.2. – Ispit;  23.02., 24.02., 25.02. i 27.02. – ispit
Mjesto rada: Stara donja škola Barban
Uvjeti za upis: navršenih 18 godina, završena osnovna škola

Potrebna upisna dokumentacija:
-popunjena prijavnica (dostupna na www.diopter.hr, ili u Općini Barban -preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta

Prijavnica_za_izobrazbu

Ukupni troškovi iznose 350,00 kuna od kojih 50,00 kn participira Općina Barban za sve polaznike koji žive na području Općine Barban. U cijenu je uključena upisnica, predavanje, ispit, potvrda o položenom ispitu, iskaznica.

 

Sve informacije :

– Općina Barban, Barban 69, Barban, tel.052/ 567 635,
opcina-barban@pu.t-com.hr -Diopter otvoreno učilište, Trierska 7, Pula, tel.052/ 501 500, diopter@diopter.hr

Iskaznicu izdaje Savjetodavna služba, na rok od 5 godina.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012)

OBAVIJEST

Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-01/08-01/82
Ur.br.: 2168/06-15-02-208
Barban, 26. siječanj 2015.

Sukladno odredbi članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III (Službene novine Općine Barban  br 19/12), Općina Barban objavljuje

 

OBAVIJEST O IZRADI
UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i
UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III

 

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III (Službene novine Općine Barban  br 19/12) pokreće se izrada :

– UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II
– UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci III

Svi zainteresirani mogu dobiti detaljnije obavijesti u Općini Barban, Jedinstveni upravni odjel, Barban 69, svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na tel. 052/567 635 ili 052/567 638.

Ova obavijest biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Barban, na web stranici http://barban.hr/ i u dnevnom tisku Glas Istre.

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban

 

Obavijest

Dana 26. prosinca 2014. godine  za Općinsko izborno povjerenstvo Barban osigurano je pasivno  dežurstvo.

 

Molimo da u slučaju potrebe  kontaktirate članove Općinskog izbornog povjerenstva Barban  na tel: 0911576458 ili 0911604945

RJEŠENJE O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04, 99/04 – ispr., 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo donosi rješenje

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPCINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPCINE BARBAN

 

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04, 99/04 – ispr., 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo donosi

RJEŠENJE
O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na podrucju opcine BARBAN
odreðuju se sljedeca biracka mjesta:

1. biracko mjesto broj

1.
BARBAN
DOLNJA ŠKOLA, BARBAN

koje obuhvaca birace s prebivalištem u
ŽELISKI: BATELI KOD ŽELISKI, DMINICI, GOLEŠEVO, IVANOŠICI, MAJCICI, ŽELISKI,
BARBAN: BARBAN, MELNICA: FRKECI, GRABRI, KVARANTIJA, MELNICA, ŠPADICI,
PUNTERA: PUNTERA

2. biracko mjesto broj

2.
HRBOKI

DRUŠTVENI DOM HRBOKI, HRBOKI

koje obuhvaca birace s prebivalištem u
HRBOKI: HRBOKI, STANCIJA PALION, REBICI: BELOCI, DOBRANI, PLEHUTI, REBICI

3. biracko mjesto broj

3.
MANJADVORCI
DRUŠTVENI DOM MANJADVORCI, MANJADVORCI
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
MANJADVORCI: MANJADVORCI, PRDAJCI

 

4. biracko mjesto broj

4.
ŠAJINI
DRUŠTVENI DOM ŠAJINI, ŠAJINI
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
ŠAJINI: ŠAJINI, ŠKITACA, BICICI: BICICI, BORINICI: BORINICI, GLAVANI: GLAVANI,
ORIHI: TRLJI

5. biracko mjesto broj

5.

PETEHI
PETEHI
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
DRAGUZETI: DRAGUZETI, GRANDICI: FUMETI, GRANDICI, PAVLICI, KOŽLJANI: CELICI,
KOŽLJANI, ORIHI: ORIHI, PETEHI: PETEHI, POLJAKI, RAJKI: RAJKI, ROJNICI: ROJNICI,
TROŠTI, VALICI

6. biracko mjesto broj

6.

PRNJANI
DRUŠTVENI DOM PRNJANI, PRNJANI
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
JURICEV KAL: JURICEV KAL, KOROMANI: CAMLICI, JURICEV KAL, KOROMANI,
PRHATI: BARANI, BATELI KOD PRHATI, GUBAVICA, PRHATI, PRNJANI, ŠPADI,
VADREŠ: FILINI, MAVRICI, REGULICI, SANKOVICI, ŠUGARI, VADREŠ

 

7. biracko mjesto broj

7.
SUTIVANAC
DRUŠTVENI DOM SUTIVANAC, SUTIVANAC
koje obuhvaca birace s prebivalištem u
SUTIVANAC: BAŠICI, CVITICI, DOLICA, GORICA, GRGECI, MEDANCICI, RISI, VAROŽ

U BARBANU, 18.12.2014.

PREDSJEDNIK
SUZANA RACAN-STERN

Dokument možete preuzeti i u PDF obliku ovdje

Prezentacija

Prezentacija

 Utorak 16. prosinca 2014. „Stara donja škola “ – Barban  s početkom u 19,00 sati

Read more

Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenog 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinac 2014. godine.
Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača…

Cjelokupan dokument možete pogledati i preuzeti ovdje: Objava biračima

POZIV

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu

 

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
  a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 3. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 4. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 5. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 6. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2014.» najkasnije do 20. studenoga 2014. godine.

 

 

Klasa: 061-01/14-01/1
Ur.br.: 2168/06-14-02-1
Barban, 06. studenoga 2014.

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Izvješće o javnoj raspravi

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Puntera – Izvješće o javnoj raspravi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA PUNTERA

Sadržaj
1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni
4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja
5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju
6. Obavezni akti i drugi dokazi iz čl. 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13)
6.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana
6.2. Objava javne rasprave
6.3. Posebna obavijest o objavi javne rasprave
6.4. Zapisnik s javnog izlaganja
6.5. Mišljenja javnopravnih tijela
7. Prijedlozi i primjedbe ostalih sudionika u javnoj raspravi

Dokument za preuzimanje:

Izvješće o javnoj raspravi UPU Puntera