ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Na temelju Odluke Općinskog načelnika, Općina Barban će u 2017. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika za učenike slabijeg socijalnog stanja te dodijeliti financijsku pomoć roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban. Svi zainteresirani Zahtjeve će moći podnijeti do 15. rujna 2017. godine putem obrasca koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine.

Sve detalje Odluke kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz Zahtjev mogu se naći na sljedećim poveznicama:

  1. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika
  2. Zahtjev za sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: rekonstrukcija dijela cijevovoda
DAN: 14.07.2017. (petak)
VRIJEME: od 8,00 do 14,00 sati
LOKACIJA: Petehi, Grandići, Pavlići, Kožljani, Celići, Fumeti, Majčići i Ivanošići

OBAVIJEST – Ugovori o privremenom korištenju – APZ

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju

od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017.

podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).“

REZULTAT OPĆINSKI NAČELNIK II KRUG

Rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

KLASA:013-03/17-01/2
URBROJ:2168/06-16-02-21
Barban, 26. svibnja 2017.

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BARBAN

I.    Od ukupno 2.256 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.420 birača, odnosno 62,94%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.420 birača, odnosno 62,94%. Važećih listića bilo je 1.389, odnosno 97,82%. Nevažećih je bilo 31 listića, odnosno 2,18%.

II.    Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.    Kandidat: DALIBOR PAUS    573    glasova    40,35%
Zamjenik kandidata: DALIBOR BILETIĆ
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

2.    Kandidat: DENIS KONTOŠIĆ    540    glasova    38,03%
Zamjenik kandidata: IGOR LJUBIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

3.    Kandidat: ALEKSA VALE    276    glasova    19,44%
Zamjenik kandidata: MAURICIO KOŽLJAN
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

III.    Utvrđuje se da na izborima za načelnika Općine Barban niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova – više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na osnovi članka 95. stavka 1. Zakona održati drugi krug glasovanja.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
SUZANA RACAN STERN

Konačne rezultate izbora za članove općinskog vijeća Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

KLASA: 013-03/17-01/2
URBROJ:2168706-16-02-20
Barban, 26. Svibnja 2017.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BARBAN

I.    Od ukupno 2.256 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.420 birača, odnosno 62,94%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.420 birača, odnosno 62,94%. Važećih listića bilo je 1.384, odnosno 97,46%. Nevažećih je bilo 36 listića, odnosno 2,54%.

II.    Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS    614    glasova    44,36%
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

Nositelj liste: DALIBOR PAUS
2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP    489    glasova    35,33%

Nositelj liste: DENIS KONTOŠIĆ
3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ    281    glasova    20,30%

Nositelj liste: ALEKSA VALE

III.    Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

Nositelj liste: DALIBOR PAUS

2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: DENIS KONTOŠIĆ

3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ALEKSA VALE

IV.    Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

dobila je 6  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    DALIBOR PAUS
2.    DALIBOR BILETIĆ
3.    TONI URAVIĆ
4.    DALIBOR FRANČULA
5.    DOROTHY GRGOROVIĆ
6.    RENATA PLIŠKO

2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
dobila je 5  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    DENIS KONTOŠIĆ
2.    MIRKO BULIĆ
3.    DEAN MAURIĆ
4.    VEDRAN ROJNIĆ
5.    IRENA JELČIĆ

3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    ALEKSA VALE
2.    EDI RADOLA

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
SUZANA RACAN STERN

Obavijest Ministarstva Poljoprivrede – radionice za potencijalne korisnike podmjere 4.1.

Poštovani članovi,

Ministarstvo Poljoprivrede organizira informativne radionice za potencijalne korisnike podmjere 4.1.Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i/ili njihove predstavnike.

Informativna radionica za potencijalne korisnike podmjere 4.1. i/ili njihove predstavnike održat će se u petak, 12. svibnja 2017. godine, u Žminju, u Mljekari Latus d.o.o., na adresi Gornji Orbanići 12/D, s početkom u 10.00 sati.

Mole se zainteresirane da se prijave putem OBRASCA dostupnom i na stranici http://ruralnirazvoj.hr/novosti/nova-informativna-radionica-za-potencijalne-korisnike-mjere-4-iili-njihove-predstavnike/

Prezentacije s dosadašnjih radionica i više informacija možete pronaći ovdje ili na službenoj stranici http://ruralnirazvoj.hr/

Podsjećamo: objavljeni su novi natječaji unutar Mjere 4 iz Programa ruralnog razvoja koji se odnose na sektore voćarstva, povrtlarstva, stočarstva i peradarstva, a za iste se primjenjuju novine prema novom Pravilniku koji je dostupan na stranicama http://ruralnirazvoj.hr/

dr. sc. Adriana Hrelja
A: 1 Maj 1/A – 1 Maggio 1/A
Vodnjan-Dignano
T: 052/512 408
M:lag.juzna.istra@gmail.com
W:http://www.lag-juznaistra.hr/