Izvješće o provedenom postupku prethodne provjere znanja

Klasa: 112-03/17-01/3
Ur.br.: 2168/06-17-02-15

 

Barban, 1. rujna 2017.

Povjerenstvo za provedbu oglasa na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao za radno mjesto: Viši stručni suradnik za gospodarstvo,poduzetništvo i razvojne projekte, dana 01. rujna 2017. utvrđuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Temeljem čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) na prethodnu provjeru znanja pozvani su kandidati čije su prijave pravodobne i potpune te zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa:

Prethodna provjera znanja održana je 30. kolovoza 2017. s početkom u 9,00 sati.
Nakon uvida u osobne iskaznice kandidata utvrđeno je da su prethodnoj provjeri znanja pristupili: Doris Frančula, Suzana Dobran i Žilbert Zubenica.

Sljedeći kandidati nisu pristupili provjeri znanja te se smatra da su povukli prijave na oglas:

R. BR.

IME I PREZIME

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

Jasna Medić

2.

Ana Miljavac

3.

Ksenija Batelić

4.

Tijana Celija

5.

Aleksandra Marinović

Nakon provedenog pisanog testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

IME I PREZIME

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

Doris Frančula

+

58

9,67

DA

2.

Suzana Dobran

+

58,5

9,75

DA

3.

Žilbert Zubenica

+

30

5

DA

 

Nakon provedenog usmenog testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

IME I PREZIME

KOMUNIKATIVNOST

OPĆI DOJAM

BROJ BODOVA

1.

Doris Frančula

jako dobro

jako dobro

10

2.

Suzana Dobran

jako dobro

jako dobro

10

3.

Žilbert Zubenica

zadovoljavajuće

zadovoljavajuće

4

*komunikativnost i opći dojam ocjenjuju se kao:loše, zadovoljavajuće, dobro ili jako dobro

Nakon provedene prethoodne provjere znanja povjerenstvo utvrđuje sljedeću rang listu:

R. BR.

IME I PREZIME

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

Suzana Dobran

19,75

2.

Doris Frančula

19,67

3.

Žilbert Zubenica

9

 

Povjerenstvo:

Danijela Kontošić
Vlado Kožljan
Grozdana Dobran

Poziv na testiranje

SVIM KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA

Poštovani,
dana 24. kolovoza 2017. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa koje je utvrdilo da su prijave sljedećih kandidata  pravodobne i potpune te da zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa:

 

R. BR. PRIJAVE

IME I PREZIME

ADRESA

1.

1.

Doris Frančula

Varož 8, Sutivanac

2.

3.

Suzana Dobran

Hreljići 1, Barban

3.

4.

Jasna Medić

Nazorova 6, Pula

4.

6.

Ana Miljavac

Monte Magno 27B, Pula

5.

7.

Žilbert Zubenica

Katalinića Jertova 1, Pula

6.

8.

Ksenija Batelić

Frančići 2/1, Labin

7.

9.

Tijana Celija

Celići 12, Barban

8.

10

Aleksandra Marinović

Presika 154, Labin

 

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) navedene kandidate pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u srijedu 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 9.00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatima koji za to steknu uvjete.

 

Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

 

S poštovanjem,

Pročelnica:
Danijela Kontošić